OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
tabletki powlekane 500 mg + 125 mg
- rej. 03682

Opakowanie handloweWydawanie
4 tabl.
ID: 87368
Rp na receptę
05909991093846
10 tabl.
ID: 87369
Rp na receptę
05909991093853
12 tabl.
ID: 87370
Rp na receptę
05909991093860
14 tabl. w blistrze
ID: 1631
Rp na receptę
05909990368211
14 tabl. (2 x 7)
ID: 19696
Rp na receptę
05909990368235
16 tabl.
ID: 87371
Rp na receptę
05909991093877
20 tabl.
ID: 87372
Rp na receptę
05909991093884
21 tabl. (3 x 7)
ID: 19697
Rp na receptę
05909990368242
24 tabl.
ID: 87373
Rp na receptę
05909991093891
30 tabl.
ID: 87450
Rp na receptę
05909991094461
100 tabl.
ID: 87374
Rp na receptę
05909991093907
500 tabl.
ID: 87375
Rp na receptę
05909991093938
Wyświetliłem 12 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.