OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aurorix

Moclobemidum
N06AG02 Leki przeciwdepresyjne - ihibitory MAO typu B
tabletki powlekane 150 mg
- rej. 00948

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 1637
Rp na receptę
05909990094813
100 tabl.
ID: 1638
Rp na receptę
05909990094820
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.