OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Barium sulfuricum Medana

Barii sulfas
V08BA01 Środki cieniujące niejodowane - siarczan baru z dodatkiem innych środków cieniujących
zawiesina doustna i doodbytnicza 1 g/ml
- rej. 02765

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 240 ml
ID: 44577
Lz lecznictwo zamknięte
05909990044948
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.