OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Benalapril 5

Enalaprili maleas
C09AA02 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna
tabletki 5 mg
- rej. 01685

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 18115
Rp na receptę
05909990168538
100 tabl.
ID: 46949
Rp na receptę
05909990168521
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.