OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Berodual

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum
R03AK03 Leki przeciwastmatyczne wziewne - adrenergiczne w połączeniach
roztwór do nebulizacji (0,5 mg + 0,25 mg)/ml
- rej. 01019

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 ml
ID: 54898
Rp na receptę
05909990101917
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.