OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Betadrin

Diphenhydramini hydrochloridum + Naphazolini nitras
S01GA51 Leki okulistyczne - zmniejszające przekrwienie - sympatykomimetyki
krople do oczu, roztwór (1 mg + 0,33 mg)/ml
- rej. 01819

Opakowanie handloweWydawanie
2 butelki 5 ml
ID: 13423
Rp na receptę
05909990181926
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.