OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Betaloc

Metoprololi tartras
C07AB02 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
- rej. 02335

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 1862
Rp na receptę
05909990233519
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.