OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Biodacyna

Amikacinum
J01GB06 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - aminoglikozydowe różne
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 125 mg/ml
- rej. 00614

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 2 ml
ID: 72022
Lz lecznictwo zamknięte
05909990929696
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.