OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Biotum

Ceftazidimum
J01DD02 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
- rej. 03609

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 43514
Lz lecznictwo zamknięte
05909990360918
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.