OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Brodacid

Acidum lacticum + Acidum salicylicum
D11A (D11A?)-
płyn na skórę (50,4 mg + 100 mg)/g
- rej. 03295

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 8 g
ID: 2116
OTC bez recepty
05909990329519
30 op. 8 g
ID: 17651
OTC bez recepty
05909990022526
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.