OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cardiamidum

Nicethamidum
R07AB02 Układ oddechowy - stymulatory oddechowe
krople doustne, roztwór 250 mg/ml
- rej. 01631

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 15 ml
ID: 61834
OTC bez recepty
05909990163113
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.