OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cardiobonisol

Preparat ziołowy

płyn doustny -
- rej. 06578

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 40 g
ID: 2295
OTC bez recepty
05909990657810
1 butelka 100 g
ID: 2296
OTC bez recepty
05909990657834
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.