OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cardiol C

Preparat złożony

krople doustne, roztwór -
- rej. 00052

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 40 g
ID: 2298
OTC bez recepty
05909990005215
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.