OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cholinex

Cholini salicylas
N02BA03 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - kwas salicylowy i jego pochodne
pastylki twarde 150 mg
- rej. 01701

Opakowanie handloweWydawanie
8 pastylek
ID: 14816
OTC bez recepty
05909990170128
16 pastylek
ID: 2478
OTC bez recepty
05909990170111
24 pastylki
ID: 51506
OTC bez recepty
05909990712694
32 pastylki
ID: 51507
OTC bez recepty
05909990712700
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.