OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Circulosan fix

Produkt ziołowy
C01EX Leki nasercowe złożone różne
zioła do zaparzania w saszetkach -
- rej. 00087

Opakowanie handloweWydawanie
20 sasz. 1,8 g
ID: 44111
OTC bez recepty
05909990008711
30 sasz. 1,8 g
ID: 14514
OTC bez recepty
05909990008728
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.