OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CromoHexal

Natrii cromoglicas
R01AC01 Preparaty przeciwalergiczne do nosa i gardła poza kortykosteroidami
aerozol do nosa, roztwór 2,8 mg/dawkę donosową
- rej. 03464

Opakowanie handloweWydawanie
2 poj. 15 ml
ID: 43252
OTC bez recepty
05909990346417
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.