OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cytosar

Cytarabinum
L01BC01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
- rej. 03145

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 2817
Lz lecznictwo zamknięte
05909990314515
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.