OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


10% Dekstran 40 000 Fresenius

Dextranum
B05AA05 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 100 mg/ml
- rej. 02127

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 2959
Lz lecznictwo zamknięte
05909990212729
1 butelka 250 ml
ID: 58222
Lz lecznictwo zamknięte
05909990212712
12 butelek 250 ml
ID: 128601
Lz lecznictwo zamknięte
05909991375942
12 butelek 500 ml
ID: 128602
Lz lecznictwo zamknięte
05909991375959
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.