OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Diflucan

Fluconazolum
J02AC01 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - pochodne triazolu
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 00717

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 39294
Lz lecznictwo zamknięte
05909990071715
1 fiol. 100 ml
ID: 3146
Lz lecznictwo zamknięte
05909990071722
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.