OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dopaminum hydrochloricum WZF 1%

Dopamini hydrochloridum
C01CA04 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
roztwór do infuzji 10 mg/ml
- rej. 01254

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 5 ml
ID: 3360
Lz lecznictwo zamknięte
05909990125418
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.