OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Edicin

Vancomycinum
J01XA01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - glikopeptydy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
- rej. 07010

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 3479
Lz lecznictwo zamknięte
05909990701018
10 fiol. proszku
ID: 3480
Lz lecznictwo zamknięte
05907626702767
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.