OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Endoxan

Cyclophosphamidum
L01AA01 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 200 mg
- rej. 02409

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 47935
Lz lecznictwo zamknięte
05909990240920
10 fiol. proszku
ID: 13468
Lz lecznictwo zamknięte
05909990240913
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.