OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Enema

Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus

roztwór doodbytniczy (32,2 mg + 139 mg)/ml
- rej. 02987

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 150 ml
ID: 3672
OTC bez recepty
05909990298716
50 butelek 150 ml
ID: 13833
Lz lecznictwo zamknięte
05909990298723
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.2 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.