OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Epanutin Parenteral

Phenytoinum natricum
N03AB02 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - pochodne hydantoiny
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml
- rej. 02043

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 5 ml
ID: 130003
Lz lecznictwo zamknięte
05415062340226
5 amp. 5 ml
ID: 3726
Lz lecznictwo zamknięte
05909990204311
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.