OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Erythromycinum Intravenosum TZF

Erythromycinum
J01FA01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 300 mg
- rej. 03123

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 43110
Lz lecznictwo zamknięte
05909990312313
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.