OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Filgrastim Hexal

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 48 mln j.m./0,5 ml (96 mln j.m./ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122166
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 17461
Rpz recepty specjalne
05909990683369
3 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122167
Rpz recepty specjalne
3 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 48682
Rpz recepty specjalne
05909990683376
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122168
Rpz recepty specjalne
5 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 48683
Rpz recepty specjalne
05909990683383
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122169
Rpz recepty specjalne
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 48684
Rpz recepty specjalne
05909990683390
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.