OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fentanyl WZF

Fentanylum
N02AB03 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - pochodne fenylopiperydyny
roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml
- rej. 01039

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 2 ml
ID: 74201
Lz lecznictwo zamknięte
05909990952656
10 amp. 10 ml
ID: 74202
Lz lecznictwo zamknięte
05909990952663
50 amp. 2 ml
ID: 3899
Lz lecznictwo zamknięte
05909990103911
50 amp. 10 ml
ID: 3901
Lz lecznictwo zamknięte
05909990103935
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.