OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Flegamina

Bromhexini hydrochloridum
R05CB02 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
tabletki 8 mg
- rej. 01143

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 3968
OTC bez recepty
05909990114313
40 tabl.
ID: 36464
OTC bez recepty
05909990055739
60 tabl.
ID: 36471
OTC bez recepty
05909990055746
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.