OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fortum

Ceftazidimum
J01DD02 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
- rej. 00694

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 3654
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069415
5 fiol. proszku
ID: 119769
Lz lecznictwo zamknięte
05909991310523
10 fiol. proszku
ID: 14982
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069422
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.