OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fortum

Ceftazidimum
J01DD02 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 1 g
- rej. 00695

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 3980
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069514
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 13249
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069521
1 fiol. proszku typu Monovial
ID: 15814
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069545
10 fiol. proszku
ID: 14984
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069538
10 fiol. proszku typu Monovial
ID: 15815
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069552
5 fiol. proszku
ID: 119770
Lz lecznictwo zamknięte
05909991310530
50 fiol. proszku
ID: 119771
Lz lecznictwo zamknięte
05909991310547
100 fiol. proszku
ID: 119772
Lz lecznictwo zamknięte
05909991310554
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.