OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fortum

Ceftazidimum
J01DD02 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 2 g
- rej. 00696

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 2685
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069613
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 13250
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069620
1 fiol. proszku typu Monovial
ID: 15816
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069644
10 fiol. proszku
ID: 14985
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069637
10 fiol. proszku typu Monovial
ID: 15817
Lz lecznictwo zamknięte
05909990069651
5 fiol. proszku
ID: 119774
Lz lecznictwo zamknięte
05909991310578
25 fiol. proszku
ID: 119775
Lz lecznictwo zamknięte
05909991310585
50 fiol. proszku
ID: 119776
Lz lecznictwo zamknięte
05909991310592
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.