OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gastrobonisol

Preparat ziołowy

płyn doustny -
- rej. 06580

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 40 g
ID: 4171
OTC bez recepty
05909990658015
1 butelka 100 g
ID: 58787
OTC bez recepty
05909990658039
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.