OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gelatum Aluminii phosphorici

Aluminii phosphas
A02AB03 Środki przeciw nadkwasocie - preparaty glinu
zawiesina doustna 45 mg/g
- rej. 02873

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 g
ID: 4199
OTC bez recepty
05909990287314
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.