OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gliatilin 1000

Cholini alphosceras
N07AX02 Układ nerwowy - parasympatykomimetyki - różne
roztwór do wstrzykiwań 250 mg/ml
- rej. 02339

Opakowanie handloweWydawanie
3 amp. 4 ml
ID: 4306
Lz lecznictwo zamknięte
05909990233915
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.