OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glukoza 40 Braun

Glucosum
B05BA03 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji 400 mg/ml
- rej. 02476

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 47003
Lz lecznictwo zamknięte
05909990247622
1 poj. 500 ml
ID: 47004
Lz lecznictwo zamknięte
05909990247615
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.