OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


GuajaVIS

Guaifenesinum
R05CA03 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - wykrztuśne
syrop 20 mg/g
- rej. 01859

Opakowanie handloweWydawanie
1 fl. 150 g
ID: 4437
OTC bez recepty
05909990185917
1 fl. 200 g
ID: 4438
OTC bez recepty
05909990185924
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.