OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hepa-Merz

Ornithini aspartas
A05BA06 Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 g/10 ml
- rej. 03177

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 4561
Lz lecznictwo zamknięte
05909990317714
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.