OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Holoxan

Ifosfamidum
L01AA06 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g
- rej. 02411

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 47147
Lz lecznictwo zamknięte
05909990241118
10 fiol. proszku
ID: 47148
Lz lecznictwo zamknięte
05909990241125
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.