OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Holoxan

Ifosfamidum
L01AA06 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2 g
- rej. 02412

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 46342
Lz lecznictwo zamknięte
05909990241217
10 fiol. proszku
ID: 4664
Lz lecznictwo zamknięte
05909990241224
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.