OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibufen dla dzieci o smaku malinowym

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
zawiesina doustna 100 mg/5 ml
- rej. 00191

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 g
ID: 4800
OTC bez recepty
05909990019113
1 butelka 100 g
ID: 47522
OTC bez recepty
05909990676101
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.