OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Inhalol

Preparat złożony

płyn do sporządzania inhalacji parowej -
- rej. 00734

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 g
ID: 4884
OTC bez recepty
05909990073412
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.