OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adrenalina WZF 0,1%

Adrenalinum
C01CA24 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
- rej. 01825

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 4891
Rp na receptę
05909990182510
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.