OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 2:1 Baxter

Glucosum + Natrii chloridum
B05BB02 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji (33,3 mg + 3 mg)/ml
- rej. 01904

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 13316
Lz lecznictwo zamknięte
05909990190430
1 butelka 500 ml
ID: 13317
Lz lecznictwo zamknięte
05909990190447
1 butelka 100 ml
ID: 19062
Lz lecznictwo zamknięte
05909990190485
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.