OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum
B05BB01 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,32 mg)/ml
- rej. 01912

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 13576
Lz lecznictwo zamknięte
05909990191246
1 butelka 250 ml
ID: 14431
Lz lecznictwo zamknięte
05909990191239
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.