OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Jodek sodu, Na 131 I Polatom do terapii

Natrii iodidum (131I)
V09XA (V09X?)-
kapsułki twarde 37 MBq- 5500 MBq
- rej. 03266

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 16468
Lz lecznictwo zamknięte
05909990326617
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.