OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Siklos

Hydroxycarbamidum
L01XX05 Leki przeciwnowotworowe - różne
tabletki powlekane 1000 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 38625
Rpz recepty specjalne
05909990081486
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.