OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ketalar 10

Ketaminum
N01AX03 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 02046

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 20 ml
ID: 27072
Lz lecznictwo zamknięte
05909990204618
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.