OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PoltechDMSA

Technetiii (99mTc) succimeri solutio iniectabilis
V09CA02 (V09C?)-
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 1 mg DMSA
- rej. 03440

Opakowanie handloweWydawanie
3 fiol. 10 ml
ID: 54625
Lz lecznictwo zamknięte
05909990344017
6 fiol. 10 ml
ID: 16445
Lz lecznictwo zamknięte
05909990344024
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.