OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PoltechColloid

Technetii stannii colloidali (99mTc)
V09DB04 (V09D?)-
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,17 mg
- rej. 03267

Opakowanie handloweWydawanie
3 fiol. 10 ml
ID: 16466
Lz lecznictwo zamknięte
05909990326716
6 fiol. 10 ml
ID: 16467
Lz lecznictwo zamknięte
05909990326723
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.