OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Laxol

Natrii docusas
A06AA02 Środki przeczyszczające o działaniu poślizgowym
czopki doodbytnicze 100 mg
- rej. 02565

Opakowanie handloweWydawanie
12 szt.
ID: 5678
OTC bez recepty
05909990256518
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.